Milieuadvies

4Q-consultingDe milieuwetgeving gaat uiteraard verder dan enkel ‘bodem’. Artemis milieu is gespecialiseerd in bodemmaterie, maar kan u tevens bijstaan op de andere milieuvlakken, zoals afvalwater, lucht, milieuvergunningen, milieucoördinatie,…

Hiertoe is Artemis Milieu verbonden aan het multidisciplinair samenwerkingsverband 4Q – Quality in Consulting (www.4q-consulting.be).

4Q is een multidisciplinair samenwerkingsverband van consultants werkzaam op het terrein van milieu, veiligheid, bodem, ruimtelijke ordening en energie.

4Q levert de voor u noodzakelijke kennis en ervaring bij uitvoering van deze activiteiten. U verzekert zich daarmee tegelijkertijd van de inzet van de uitgebreide kennis en ervaring van onze organisatie en de ervaring van onze consultants.

4Q is tot stand gekomen enerzijds vanuit het besef dat milieu (in de ruimste zin van het woord) en veiligheid hand in hand gaan en anderzijds dat de impact van de milieu- en veiligheidswetgeving in de bedrijfsvoering steeds groter wordt. Een multidisciplinaire aanpak dringt zich op, zowel in het omgaan met milieu- en veiligheidsvraagstukken in het bedrijfsleven als in de dienstverlening van de consultants.

De verschillende consultants van 4Q kunnen bogen op een jarenlange ervaring in hun domein. Het samenbrengen van deze ervaring onder de koepel van 4Q staat garant voor een kwaliteitsvolle adviesverlening.

Eén van de belangrijkste aandachtspunten van de verschillende consultants van 4Q is de interactie met de klant en de praktische bruikbaarheid van de adviezen. Bij 4Q zal u geen studie om de studie vinden. Conclusies van studies kunnen direct toegepast worden in de bedrijfsvoering. 4Q stopt niet bij het overnemen van de reglementering maar zal geval per geval uitzoeken hoe de regels best kunnen toegepast worden in uw bedrijfsvoering.

 

Sinds 2016 is de samenwerking binnen 4Q verder geofficialiseerd: Zes leden van 4Q richtten eind september de "CVBA 4Q" op. Dit laat toe om waar nodig niet als verschillende losse partners naar de klant toe te stappen, maar als officiële vennootschap alle expertise te bundelen.