Veiligheidscoördinatie

Artemis milieu (Jo De Vos) is erkend als veiligheidscoördinator niveau a (k.b. 2001 tijdelijke en mobiele bouwplaatsen).
Hiertoe kan artemis milieu instaan voor de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij alle bouwwerken waar verhoogde veiligheidsrisico’s kunnen optreden. Hierbij is een ruime ervaring opgebouwd bij bouwprojecten in het algemeen en bij bodemsaneringswerken in het bijzonder.

De veiligheid bij het uitvoeren van bouw- of grondwerken vormt een onontbeerlijk aspect van goede planning en uitvoering van deze werken. Een goede communicatie en wederzijds overleg tussen bouwheer, aannemer(s) en veiligheidscoördinatie kan de risico’s, die onlosmakelijk zijn verbonden met deze werken, tot een absoluut minimum beperken. Hiertoe is een doordacht veiligheids- en gezondheidsplan van primordiaal belang.

Ook de opvolging van de te nemen maatregelen tijdens de uitvoeringsfase, waarbij continu kan worden bijgestuurd, betekent een meerwaarde voor elk project.

Na afronding van de werken worden de relevante aspecten samengevat in een postinterventie dossier. Dit biedt voor de toekomst een nuttig document voor de bouwheer of eigenaar, en voor elke partij die in de toekomst met werken op de site wordt geconfronteerd.

 

Algemene info betreffende de verplichting tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator vindt u op de website van FOD werkgelenheid, arbeid en sociaal overleg .