Overname Artemis Milieu door EFI Global

Sinds 2007 is Artemis Milieu, onder leiding van Vincent Lepere en Jo De Vos, uitgegroeid van een duo naar een team van veertien specialisten. Een team dat meer dan zijn plekje heeft verdiend in het Vlaamse milieulandschap in het algemeen en binnen de markt voor bodemonderzoek en -sanering meer specifiek.

Doorheen de jaren is Artemis Milieu mee geëvolueerd en gegroeid in het steeds veranderende milieulandschap en heeft het continu verschillende stappen gezet om een performant antwoord te bieden op de uitdagingen van de sector. Denk hierbij aan de uitbouw van twee kantoren, het uitbouwen van een ruim en trouw klantenbestand, de overname van het studiebureau Deckers Milieubeheer in 2014, de gestage groei van ons expertenteam, het uitbouwen van een netwerk van domeinspecialisten, …

De uiterst snel wijzigende marktomstandigheden, zoals bijkomende regelgeving, krapte op de arbeidsmarkt, vereiste opbouw van kennis en knowhow, … brengen evenwel uitdagingen met zich mee die allesbehalve evident zijn voor een team van beperkte omvang.

Daarom ook zijn we op zoek gegaan naar een sterke partner, waar we onze eigenheid kunnen bewaren, maar waar de integratie in een groter team een duidelijke meerwaarde biedt. Een logische stap in onze ontwikkeling, om ook op langere termijn de kwaliteit en dienstverlening te kunnen blijven garanderen die u van ons gewoon bent en waarop u als klant recht hebt.

Integratie met EFI Global

Die partner hebben we gevonden in EFI Global, een dochter van het wereldwijde schadebeheerbedrijf Sedgwick. EFI Global heeft een 40 jaar lange internationale geschiedenis en is sinds 2021 op de Belgische markt actief als bodemsaneringsdeskundige in heel het land. Het heeft dat jaar de activiteiten van het voormalige Abesim geïntegreerd, zodat het team over ruim 23 jaar binnenlandse ervaring beschikt. EFI Global is wat visie, organisatie, kennisopbouw en expertise betreft de ideale partner voor Artemis Milieu. U kunt rekenen op ons gezamenlijke team van een 40-tal professionals in België en meer dan 800 wereldwijd om u optimaal te blijven adviseren.

Wat verandert er voor u?

Heel weinig! Uw contactpersonen blijven dezelfde, net zoals de service die u van ons mag verwachten. Wel biedt de integratie met EFI Global ons extra slagkracht en nog meer expertise, zonder in te boeten aan flexibiliteit. Bovendien kunnen we via EFI Global een aantal services aanbieden die tot nu toe niet in het gamma van Artemis Milieu zaten, zoals bemalingsstudies, asbestbeheer en sloopopvolgingsplannen. We zijn er dan ook van overtuigd dat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.

Hebt u hierover nog verdere vragen?

Neem dan zeker contact op met ons.

Jo De Vos
Jo De Vos
Bestuurder
Artemis Milieu
Vincent Lepere
Vincent Lepere
Bestuurder
Artemis Milieu
Stijn Vandeburie
Stijn Vandeburie
Operations Manager België
EFI Global